Skridskokul och Bandykul

Välkommen till Selånger Bandys verksamhet för de yngsta!

I samarbete med Svenska Bandyförbundet, driver vi Skridskokul och Bandykul varje år på Gärde, i Sundsvall. 

Denna säsong 2020/21 är lite speciell då vi har riktlinjer att följa utifrån pågående pandemiläge.

Vi har den 12 november efter diskussioner internt och med personal inom sjukvården i Sundsvall kommit fram till beslutet att skjuta upp premiären av Skridsko- & Bandykul fram till januari.

Beslutet är taget utifrån den ökade smittspridningen samt gällande råd och rekommendationer, känner vi att vi inte kan genomföra aktiviteten på ett ansvarsfullt och säkert sätt och väljer därför att avvakta tills läget är mer stabilt.
När vi har nya besked informera via mail, hemsida och sociala medier.


Vi tänker på att hålla social distansering på Gärdehov, läs mer kring Riktlinjer Covid-19 Selånger bandy.

Skridskokul

Skridskokul är lördag förmiddag, i träningsgrupper utifrån efternamn med olika starttider för att undvika trängsel.
Första tillfället - Uppskjuten premiär pg.a. pandemiläget

Klicka på bilden ovan för mer information. 

Kontaktperson:
Maria Dahlin, 070-592 31 28

Bandykul

Bandykul är på lördagar 9:30-10.30.
Första tillfället - Uppskjuten premiär pg.a. pandemiläget

Klicka på bilden ovan för mer information.

Kontaktperson:
Andreas Ljungström 070-528 07 75

Våra ungdoms samarbetspartners - som möjliggör gratis
skridskokul & bandykul!

Tack för er stöd!