Organisation

Här kan du läsa mer om Selånger Bandys organisation. Förutom föreningens styrelse finns ett antal olika kommittéer. Läs mer nedan om deras uppdrag och vilka vi är som arbetar inom föreningen.

Vad gör kommittéerna?

Ungdomskommittén:  Rekrytering av aktiva/medlemmar, ledare och tillhandahålla ledarutbildning och domarutbildning. Marknadsföra och synliggöra ungdomsverksamheten och aktivt jobba för att behålla ungdomarna kvar i bandyn i hög ålder. Arbeta för att främja gemenskapen i föreningen. Anmäla till seriespel. Säkerställa istider. Säkerställa bidrag via LOK-stödansökan, Idrottslyft samt driva föreningsutvecklande projekt.

Sportkommittén: Rekrytera spelare, tränare till junior/seniorlag och upprätta avtal. Informera spelare om föreningen – upprätta en introduktionsmall samt ha aktiv måldiskussion med A-laget, kortsiktiga och långsiktiga mål. Anmäla seriespel och istider för kommande säsong.

Arenakommittén: Hantera bemanning vid hemmamatcher, entré, sekretariat, kiosk, lotterier. Vid behov anordna sekretariatsutbildning i föreningen, ungdom, A-lag. 

Marknad/sponsorer:  Skapa en säljorganisation och upprätta en säljplan, ha kontakt med sponsorer, ha koll på avtal samt anordna aktiviteter/intäktsprojekt som genererar pengar. Hantera matchannonser och matchprogram.

Webb: Administrera föreningens hemsida, hantering av föreningens sociala media via Instagram och Facebook.

Vi jobbar för Selånger Bandy
Verksamhetsåret 2021-22

Styrelse
Andreas Ljungström, ordförande
Ulf Kristofersson, kassör
Stefan Rex, ledamot
Peter Norberg, ledamot
Martin Odmark, suppleant
Øyvind Eriksen, suppleant

Ungdomskommitténs representanter, suppleanter

Kansli              
Kenneth Bodin 070-590 70 44

Revisorer
Hans Jonsson

Ungdomskommittén
Maria Dahlin
Annelie Abramsson
Per Löfvenberg


Sportkommittén
Mats Pantzar
Östen Sundin
Kenneth Bodin


Valberedning
Johan Paldanius
Peter Norberg

Arena kommittén
Hans Jonsson
Maggi Sundin
Östen Sundin 


Marknad/sponsorer
Lars Backteman   070-693 97 25     
Stefan Rex            070-662 86 18
Öyvind Eriksen    073-270 78 67


Webb
Maria Dahlin
Andreas Ljungström
Öyvind Eriksen