Våra stadgar, policyer och protokoll

Här nedan finns föreningens samtliga policyer och stadgar samlade samt vår verksamhetsplan. 

Längre ned på sidan återfinns även protokoll från senaste årsmötet med verksamhetsberättelse, årsbokslut samt revisionsberättelse. 

Stadgar och policyer

Dokument inför Årsmöte 2024

En förening är samarbete mellan medlemmar.

Stadgarna är "avtalet" mellan medlemmarna och föreningen.

Ett bra sätt att påverka föreningen är att delta vid föreningens årsmöte.