Vi jobbar för Selånger Bandy

Verksamhetsåret 2018-19

Styrelse
Øyvind Eriksen, ordförande 073-2707867
Ulf Kristofersson, kassör
Stefan Rex
Mikael Häggqvist
Rickard Johansson
Ann-Catrin Ehrström, suppleant
Ylva Widgren, suppleant

Kansli              
Kenneth Bodin 070-590 70 44

Webb
Vakant

Ungdomskommittén

Andreas Ljungström
Erica Flinkfeldt
Maria Dahlin
Niclas Thunberg


Sportkommittén
Vakant


Valberedning
Johan Paldanius
Peter Norberg

Arenagruppen
Hans Jonsson
Rosina Johansson
Gustav Ljungberg
Christian Sundberg
Peter Zacco
Elisabeth Wiström
Hans Wiström
Östen Sundin 

Marknad/sponsorer
Lars Backteman    070-693 97 25     
Stefan Rex            070-662 86 18
Öyvind Eriksen      073-270 78 67

Revisorer
Hans Jonsson
Lars Landin