Organisation

Här kan du läsa mer om Selånger Bandys organisation. Förutom föreningens styrelse finns ett antal olika kommittéer. Läs mer nedan om deras uppdrag och vilka vi är som arbetar inom föreningen.

Vad gör kommittéerna?

Ungdomskommittén:  Rekrytering av aktiva/medlemmar, ledare och tillhandahålla ledarutbildning och domarutbildning. Marknadsföra och synliggöra ungdomsverksamheten och aktivt jobba för att behålla ungdomarna kvar i bandyn i hög ålder. Arbeta för att främja gemenskapen i föreningen. Anmäla till seriespel. Säkerställa istider. Säkerställa bidrag via LOK-stödansökan, Idrottslyft samt driva föreningsutvecklande projekt.

Seniorstab: Rekrytera spelare, tränare till junior/seniorlag och upprätta avtal. Informera spelare om föreningen – upprätta en introduktionsmall samt ha aktiv måldiskussion med A-laget, kortsiktiga och långsiktiga mål. Anmäla seriespel och istider för kommande säsong.

Arenakommittén: Hantera bemanning vid hemmamatcher, entré, sekretariat, kiosk, lotterier. Vid behov anordna sekretariatsutbildning i föreningen, ungdom, A-lag. 

Marknad/sponsorer:  Skapa en säljorganisation och upprätta en säljplan, ha kontakt med sponsorer, ha koll på avtal samt anordna aktiviteter/intäktsprojekt som genererar pengar. Hantera matchannonser och matchprogram.

Webb: Administrera föreningens hemsida, hantering av föreningens sociala media via Instagram och Facebook.

Vi jobbar för Selånger Bandy
Verksamhetsåret 2021-22

Styrelse
Andreas Ljungström, ordf. 070-5280775
Ulf Kristofersson, kassör
Stefan Rex, ledamot
Peter Norberg, ledamot
Martin Odmark, ledamot
Øyvind Eriksen, suppleant

Ungdomskommitténs representanter, suppleanter

Kansli              
Kenneth Bodin 

Revisorer
Hans Jonsson

Ungdomskommittén
Maria Dahlin
Annelie Abramsson
Per Löfvenberg


Seniorstaben
Mats Pantzar, sammankallande


Valberedning
Johan Paldanius

Arena kommittén
Hans Jonsson
Maggi Sundin
Östen Sundin 


Marknad/sponsorer
Stefan Rex            070-662 86 18

Webb
Maria Dahlin
Andreas Ljungström