Organisation

Här kan du läsa mer om Selånger Bandys organisation. Förutom föreningens styrelse finns ett antal olika kommittéer. Läs mer nedan om deras uppdrag och vilka vi är som arbetar inom föreningen.

Vad gör kommittéerna?

Styrelsen: Ansvarar för att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang och därigenom säkerställa föreningens fortlevnad. Arbeta för en god ekonomi däri ingår ansökan av olika bidrag såsom LOK-stöd och Idrottslyft samt ha koll på avtal samt anordna aktiviteter/intäkts projekt som genererar pengar. Styrelsen ansvarar även för att driva förenings utvecklande projekt vid behov.  

Ungdomskommittén: Ansvarar för att marknadsföra och synliggöra ungdomsverksamheten via ex. Skridskokul och Bandykul. Därtill aktivt jobba för att behålla ungdomarna kvar i bandyn i hög ålder genom att främja gemenskapen i föreningen.

Ungdomsledarstab: Bestående av samtliga ungdomsledare/tränare ansvarar de för att säkerställa kvaliteten i ungdomarnas träning genom samarbete mellan ungdomslagen. 
Inför säsongen:

  • Fördela träningstider mellan lagen och säkerställa istider 
  • Anmäla lag till seriespel
  • Identifiera behov av ledarutbildning 
  • Tillhanda utbildning till spelare och medlemmar i form av domarutbildning, sliparutbildning, sekretariatutbildning. 
  • Fördela arbetsschema mellan lagen under säsongen för bemanning vid A-lagets hemmamatcher och Skridskokul.


Seniorstab: Rekrytera spelare, tränare till junior/seniorlag och upprätta avtal. Informera spelare om föreningen – upprätta en introduktionsmall samt ha aktiv måldiskussion med A-laget, kortsiktiga och långsiktiga mål. Anmäla seriespel och istider för kommande säsong.

Arenakommittén: Hantera inköp till kiosk och bemanna tillsammans med ungdomslagen.

Marknad/sponsorer: LM Event & Evenemang har anlitats för sponsorförsäljning. Samtliga medlemmar i föreningen uppmanas dock att aktivt hitta sponsorer till föreningen.
 
Webb: Administrera föreningens hemsida, hantering av laget.se och föreningens sociala media via Instagram och Facebook. Hantera matchannonser och matchprogram.

Vi jobbar för Selånger Bandy
Verksamhetsåret 2023-24

Styrelse
Andreas Ljungström, ordf. 070-5280775
Ulf Kristofersson, kassör
Östen Sundin, ledamot
Martin Odmark, ledamot
Anders Fällström, ledamot
Peter Norberg, suppleant
Maria Dahlin, suppleant

Ungdomskommitténs representanter, suppleanter

Kansli              
Kenneth Bodin 

Revisorer
Hans Jonsson

Ungdomskommittén
Per Löfvenberg

Seniorstaben
Mats Pantzar, sammankallande


Valberedning
Johan Paldanius

Arena kommittén
Maggi Sandin

Webb/Kommunikation
Maria Dahlin
Andreas Ljungström