Organisation

Här kan du läsa mer om Selånger Bandys organisation. Förutom föreningens styrelse finns ett antal olika kommittéer. Läs mer nedan om deras uppdrag och vilka vi är som arbetar inom föreningen.

Vad gör kommittéerna?

Ungdomskommittén: Rekrytering av aktiva/medlemmar, ledare och tillhandahålla ledarutbildning och domarutbildning. Marknadsföra och synliggöra ungdomsverksamheten och aktivt jobba för att behålla ungdomarna kvar i bandyn i hög ålder. Arbeta för att främja gemenskapen i föreningen. Anmäla till seriespel. Säkerställa istider. Säkerställa bidrag via LOK-stödansökan, Idrottslyft samt driva föreningsutvecklande projekt.

Seniorstab: Rekrytera spelare, tränare till junior/seniorlag och upprätta avtal. Informera spelare om föreningen – upprätta en introduktionsmall samt ha aktiv måldiskussion med A-laget, kortsiktiga och långsiktiga mål. Anmäla seriespel och istider för kommande säsong.

Arenakommittén: Hantera bemanning vid hemmamatcher, entré, sekretariat, kiosk, lotterier. Vid behov anordna sekretariatsutbildning i föreningen, ungdom, A-lag. 

Marknad/sponsorer: Skapa en säljorganisation och upprätta en säljplan, ha kontakt med sponsorer, ha koll på avtal samt anordna aktiviteter/intäktsprojekt som genererar pengar. Hantera matchannonser och matchprogram.

Webb: Administrera föreningens hemsida, hantering av laget.se och föreningens sociala media via Instagram och Facebook.

Vi jobbar för Selånger Bandy
Verksamhetsåret 2022-23

Styrelse
Andreas Ljungström, ordf. 070-5280775
Ulf Kristofersson, kassör
Eric Öckerstedt, ledamot
Peter Norberg, ledamot
Martin Odmark, ledamot
Maria Dahlin, suppleant

Ungdomskommitténs representanter, suppleanter

Kansli              
Kenneth Bodin 

Revisorer
Hans Jonsson

Ungdomskommittén
Per Löfvenberg

Seniorstaben
Mats Pantzar, sammankallande


Valberedning
Johan Paldanius

Arena kommittén
Hans Jonsson
Maggi Sandin


Marknad/sponsorer
Stefan Rex            070-662 86 18

Webb
Maria Dahlin
Andreas Ljungström