Vi jobbar för Selånger Bandy

Verksamhetsåret 2017-18

Styrelse
Øyvind Eriksen, ordförande 073-2707867
Ulf Kristofersson, kassör
Andreas Ljungström
Stefan Rex
Mikael Häggqvist
Ann-Catrin Ehrström, suppleant
Rickard Johansson, suppleant

Kansli              
Kenneth Bodin 070-590 70 44

Webb
Peter Hansson

Ungdomskommittén

Andreas Ljungström
Erica Flinkfeldt
Maria Dahlin
Niclas Thunberg


Sportkommittén
Peter Hansson
Östen Sundin


Valberedning
Helén Eriksson
Johan Paldanius
Peter Norberg

Arenagruppen
Hans Jonsson
Rosina Johansson
Gustav Ljungberg
Christian Sundberg
Peter Zacco
Elisabeth Wiström
Hans Wiström
Östen Sundin 

Marknad/sponsorer
Lars Backteman    070-693 97 25    
Morgan Eriksson   070-189 12 58
Lennart Hallberg   070- 263 61 57 
Stefan Rex            070-662 86 18
Öyvind Eriksen      073-270 78 67

Revisorer
Hans Jonsson
Lars Landin