Selis säger: En förening är samarbete mellan medlemmar. Stadgarna är "avtalet" mellan medlemmarna och föreningen. Ett bra sätt att verkligen påverka föreningen är att delta vid föreningens årsmöte.